Pracownik produkcji w renomowanej Firmie w Swarzędzu

Pracownik produkcji w renomowanej Firmie w Swarzędzu
Cena: 3 700 zł
Pracownik produkcji w renomowanej Firmie w Swarzędzu
lokalizacja: Swarzędz, Rabowice

OFERUJEMY:
- umowę zlecenie
- atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe + liczne premie
- legalizacja pobytu i pracy dla obcokrajowców
- pracę od zaraz
- praca w II zmiany po 12 godzin dziennie
- zakwaterowanie dla pracowników

TWOJE OBOWIĄZKI:
- kontrola jakości produkowanych elementów drewnianych,
- pakowanie tych elementów do palety,
- obsługa maszyn,
- utrzymywanie porządku oraz czystości w miejscu pracy,
- przestrzeganie przepisów BHP.

WYMAGANIA:
- sprawność fizyczna
- dyspozycyjność
- gotowość do podjęcia pracy od zaraz

Oferta jest skierowana również dla obywateli Białorusi i Ukrainy
Za szczegółową informacją prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem:

• 883 993 306
• 884 399 130
• 883 983 667

Zapraszamy również bezpośrednio do biura Fallwork ul. Towarowa 35, piętro 5, Poznań

Proszę o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. Ustaw nr 133 poz. 883, z art. 23 i następnych ww. ustawy) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. FallWork Sp. z o.o. Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego (certyfikat APT nr 6231)

___________________________________________________________________________

Работник производства на престижной фабрике в городе Swarzędz
местоположение: Сважендз, Рабовице

Мы предлагаем:

- гражданско-правовой договор
- привлекательная базовая зарплата + многочисленные бонусы
- легализация проживания и работы иностранцев в Польше
- работа от сейчас
- быстрое трудоустройство
- работа в две смены по 12 часов в день
- предоставляем жилье для сотрудников


ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ:
- контроль качества производимых деревянных элементов,
- упаковка этих элементов в поддоны,
- работа за станками,
- поддержание порядка и чистоты на рабочем месте,
- соблюдение правил техники безопасности.

ТРЕБОВАНИЯ:
- физическая подготовка
- готовность начать работу от сейчас

Предложение также адресовано к гражданам Беларуси и Украины
Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру

• 883 993 306
• 884 399 130
• 883 983 667

Мы также приглашаем вас непосредственно в офис Fallwork, ul. Товарова 35, этаж 5, Познань
Если отправляете нам резюме, не забудьте прикрепить аднотацию,
о защите личных даных:

Выражаю согласие на обработку личных данных, указанных в данном документе, для выполнения актуальных и будущих рекрутационных действий согласно Закона от 29.08.1997 об Охране Личных Данных (Сборник законов №133 поз. 883, ст. 23 и следующих вышеуказанных законов), а также согласно Распоряжения Европейского Парламента и Совета №2016/679 от 27 апреля 2016 г. об охране физических лиц в связи с обработкой личных данных и о свободном движении таких данных, а также отмены директивы 95/46/WE (RODO).
Miejsce: Swarzędz, wielkopolskie,

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 359764

Telefon: (Pokaż telefon)
E-mail: (Pokaż e-mail)

Dodano dnia:

Wyróżnione: 27.07.2018 - 26.08.2018

Ilość wyświetleń:

Wyślij e-mail:

Ogłoszenia promowane:

Ogłoszenia podobne:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.